Hadde Merdane Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Haddehaneler için hadde merdaneleri, haddeleme

Mühendislik alanında sıcak ya da soğuk özellikteki çelikle basit şekiller oluşturma işine haddeleme denir. Bir hadde merdanesi yüksek kalitedeki çelikten üretilerek hizmete sunulur. Haddeleme işlemi ile sadece şekil verilmekle kalmayıp çeliğin mekanik özellikleri de geliştirilir. Üretilen hadde merdaneleri düz yüzey şeklinde olabildiği gibi düz levhalı ve oluklu da olabilir.

Hadde Merdaneleri Nasıl Üretilmektedir?

Haddeleme yöntemi şekil vermesinin kolay olması, süreklilik içermesi, işlemlerin ve ürünlerin kolay kontrol edilmesi gibi özellikler taşıdığından sıkça kullanılır. Haddeleme, şekil verme açısından en çok kullanılan hizmetlerden birisidir. Bu işlem dolaylı şekilde gerçekleşen mekanik bir basma kuvvetidir. Merdaneler üzerinde oluşan radyal basınç ile birlikte kuvvet sağlanmış olur. Haddeleme işlemi soğuk ve sıcak haddeleme olarak gerçekleştirilebilir. Bu işlemlerin amacı malzemenin kalınlık özelliğini azaltmaktır. Tüm hadde merdaneleri, merdane tezgahları üzerinde özel olarak üretilir.

Hadde Merdanesinin Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Bir hadde merdanesi uzun bir üretim süreci sonrasında kullanıma hazır hale gelir. Merdane üretiminde kullanılan malzemelerin özellikleri ve merdane üretim teknolojileri fiyatlar üzerinde temel belirleyiciler olur. Bununla birlikte farklı amaçlar için üretilen hadde merdaneleri için ayrı işlemler uygulanır. Daha titiz işçilik ve zaman alan işler için de fiyat farklılıkları söz konusu olabilir.

Malzeme Fiyatlarının Hadde Merdanesine Etkisi

Hadde merdanelerinin üretimi için dayanıklı malzemelere ihtiyaç duyulur. Demir, çelik, bakır veya alüminyum malzemeden üretilebilen hadde merdanesi, fiyatları söz konusu olduğunda ilk olarak malzeme fiyatlarının etkisi göze çarpar. Dünya piyasasında çeliğin ya da demirin fiyatının arttığı durumlarda hadde merdanelerinin fiyatlarının sabit kalması beklenemez. Bununla birlikte hadde merdasi için kullanılacak malzemeler arasında da fiyat farklılıkları söz konusudur. Çelik malzemesinden yapılacak bir merdane ile alüminyum malzemesinden yapılacak merdane arasında fiyat farklılıkları oluşacaktır.

Merdana üretimi için kullanılan malzemelerin farklı işleme özelliklerinin bulunması, fiyat üzerinde belirleyici etkiler oluşturur. Haddeleme sisteminden yararlanırken bakır maddesini şekillendirmek demiri şekillendirmekten daha kolaydır. Bu sebeple de malzemelerin işçilik sarfiyatları üzerinde de farklılıklar bulunur.

Üretim Teknolojilerinin Hadde Merdane Fiyatlarına Etkisi Nasıldır?

Hadde merdaneleri mühendislik bilgisinin yüzey işlemleri ile imalat sektörünün buluşması ile ortaya çıkar. Bir üretim hattının can damarı olarak sayılabilecek bu ürünlerin üretim teknolojileri fiyatlar üzerinde oldukça etkili olur. Merdanelerde kullanılacak teknolojiler pek çok özellik sunarak ürünün niteliğine katkıda bulunur. Kullanılacak olan muylu ve flanşların ölçüleri, işlem sırasındaki kaynak yönetimi, yüzey işlemlerin sırası, yüzey kaplamalarının seçimi ve üretim hattı gibi konularda üretim teknolojileri etkin rol oynar. Bu teknolojilerle üretilecek hadde merdaneleri fiyat olarak değişiklik gösterir.

Döküm Teknolojilerinin Fiyatlara Etkisi

Döküm teknolojisi metallere belirli bir şekil vermek amacıyla yürütülen işlemleri tanımlar. Bu teknoloji sayesinde uygun döküm yöntemleri tercih edilir ve kalıp dizaynı gerçekleştirilir. Merdaneler üretilirken alaşımlar hazırlanır ve döküm kontrolleri yapılır. Üretim yüzeyinin ve merkezinin homojen yapıda olmasını sağlar. Kullanılan döküm teknolojileri fiyatların üzerinde etkisini hissettirir.

Döküm Teknolojilerinin Fiyatlara Etkisi

Bu teknoloji ile hadde merdaneleri hassas kademe programına tabi tutulur. Döküm ile elde edilen tüm ürünler uygun redüksiyon yöntemleri ile şekil alır. Redüksiyon işlemi farklı şekillerde yapılabileceğinden fiyatlara etkisi vardır.

Isıl İşlem Teknolojisinin Etkisi

Bir hadde merdanesi bu teknoloji ile istenilen sertlik profiline kavuşabilir. Merdanelerin hassas yüzeyi, yüksek sertlik gereksinimi ve sertlik profili için önemlidir. Metallere uygulanan ısıl işlemlerle istenilen mekanik nitelikler ve iç yapılar elde edilebilir hale gelir. Isıl işlem için malzemelere uygun bir sıcaklık-zaman programı uygulanır. Uygulanan ısıl işlemlerin özellikleri fiyatlara yansıyacaktır.

Başa dön