Hadde Merdaneleri

Yüksek kaliteli hadde merdaneleridövme merdaneleri üretimi iyi bir çelik ve iyi bir ısıl işlemle sağlanmaktadır. Merdanelerimiz yüksek alaşımlı takım çeliği, yüksek hız çeliği ve toz metalürji çeliklerinden üretilmektedir.

Soğuk Hadde Merdanelerimiz elektrik ark ocağında özenle seçilmiş ham maddelerden ergitilip ingotlara dökülür. Temiz döküm teknolojisi ve gerektiğinde ESR prosesi (tekrar ergitme) uygulanır. İngotlar istenilen ölçülere göre özel dövme tezgahlarında dövülür.

Uzun yıllara dayanan dövme çelik merdanesi üretim tecrübemiz, müşterilerimizin hadde operasyonlarına göre optimum performans için en uygun malzeme kalitesini ve parametrelerin seçilmesinde yardımcı olmaktadır.

Hadde Merdanelerin Isıl İşlemi

Dövme Merdaneleri ısıl işlemi koruyucu gaz atmosferli dikey fırınlarda ya da yüzey sertleştirme- indüksiyonlu sertleştirme tezgahlarında yapılır. Tüm ısıl işlem prosesi merkezi bilgisayarlarda dijital olarak kontrol edilir. Bu datalar gerekli olduğunda sonradan kullanım ya da Ar-Ge için saklanır.

Kaliteli bir çelik ve ısı işlem merdanelere aşağıdaki gerekli karakteristik özellikleri vermektedir;

 • Tokluk
 • Kırılma dayanımı
 • Çatlama, kopma, benekleşme, portakallaşma dayanımı
 • Aşınma dayanımı

Hadde Merdanelerin Mekanik İşlemi

Özel takımlarla talaş kaldırıldıktan sonra son taşlama işlemleri gerekli toleranslar sağlanarak yüksek teknolojik CNC tezgahlarda işlenir.

Hadde Merdanelerin Kalite Kontrolü

Tüm Merdaneler aşağıdaki kalite sertifikalarına göre kontrol ve sevk edilmektedir;

 • Kimyasal Analiz
 • Ultrasonik test
 • Sertlik testi +/- 1HRC tolerans ile
 • Yüzey çatlakları için Ferro-flux test,
 • Ölçüsel kontrol

Soğuk Hadde Merdane Çeşitleri

 • İş merdanesi (Work roll)
 • Ara Merdane(Intermadiate roll),
 • Destek Merdanesi(Backup roll)

Kullanım Yerine Göre Hadde Merdaneler

2 High(2Hi), 4 High(4Hi), 6 High(6Hi) Soğuk Hadde Merdaneleri

20 High(20Hi) Haddeler Sendzimir / Sundwig tip

Dar ve Geniş Hadde Merdaneleri

Tandem Hadde Merdaneleri

Tersiniz Hadde Merdaneleri

Temper, Skinpass Hadde Merdaneleri

Aluminyum Hadde Merdaneleri

Aluminyum Folyo Hadde Merdaneleri

Bakır Hadde Merdaneleri

Bakır Folyo Hadde Merdaneleri

Sıcak Hadde Merdaneleri

Plaka Hadde Merdaneleri

BACKUP ROLL
BACKUP ROLL
HADDE MERDANESİ
DÖVME HADDE MERDANESİ
ROLLING ROLL
DÖVME İŞ MERDANESİ
Başa dön